På www.seniortoo.com hittar man stödstrumpor för resan!

Om man reser långt oavsett om det är i bil eller på flyg rekommenderas det att man använder stödstrumpor. På långa flygningar eller andra resor löper man större risk för djup ventrombos – men bara om man har en riskfaktor för blodproppar.

Dessa riskfaktorer inkluderar användning av p-piller, hög ålder, graviditet, svår fetma, begränsad rörlighet, nyligen genomgången operation eller trauma och cancer. Eftersom det kan vara svårare för fönster passagerarna att stiga upp och gå runt, identifierar riktlinjerna fönsterplatser som en riskfaktor.Gångplats är ett klokt val för personer i riskzonen. Ska man resa långt kan man behöva stödstrumpor och det hittar man på www.seniortoo.com.

Riktlinjerna kommer från ett team av läkare som studerat 14 tidigare DVT forskningsrapporter från hela världen. De fann inga slutgiltiga bevis som att uttorkning och alkoholintag under en flygning ökar risken, och de rekommenderade mot användning av acetylsalicylsyra i förebyggande syfte. Titta gärna på www.seniortoo.com om du vill veta mer om till exempel stödstrumpor.

DVT är ett allvarligt tillstånd som kan leda till en potentiellt dödlig blockering i lungorna som kallas en lungemboli. DVT med symtom är sällsynt bland resenärer, men den högsta frekvensen finns bland människor som sitter på flygningar som är längre än åtta till 10 timmar. Många åker kanske inte bli så långt i ett sträck men det händer. De flesta passagerare som inte utvecklar en trombos eller emboli efter långväga resor har en eller flera riskfaktorer. www.seniortoo.com har även en del andra bra ergonomiska hjälpmedel.

Stödmurar rasade vid väg E53

Det var vid 17-tiden på torsdagen som flera stödmurar rasade  vid nedsänkningen av väg E53 förbi Mosshult.

Totalt handlar det om en cirka 70 meter lång sträcka av stödmurar som följer nedsänkningen E53 förbi Mosshult som av ännu okända skäl rasade ner mot vägbanan. Än så länge är det för tidigt att uttala sig om orsakerna till raset, men vår entreprenör Grävlis har redan inlett undersökningar. Tills vidare är allt arbete på sträckan stoppat.

– Det viktigaste är att ingen person kom till skada. I nuläget är det för tidigt att säga något om hur raset påverka bygget av nya E53 i Mosshult, men självklart kommer det innebära förändringar för de arbeten som var planerade att ske nu i höst säger en insatt projektchef.

Raset skedde vid Svansberget, en av två bergsskärningar som stödmurarna ska passera. Vid dessa två skärningar har Grävlis valt att förankra stödmuren på ett annat sätt jämfört med resten av sträckan. Här kan man läsa mer om stödmurar, betongpoolen.nu.

De största delen av stödmurarna är förankrad på ett traditionellt vis, och där ser vi inga risker för att muren ska kunna rasa. Självklart kommer dessa stödmurar att undersökas en extra gång, men i huvudsak kommer arbetet fokuseras på de två korta skärningarna vid Svansberget och Nosberget..

Mer information om vad som orsakat raset och hur det påverkar höstens övriga E53-arbeten i Mosshult kommer presenteras nästa vecka.

Lastbilskapell uppskuret av tjuvar!

Vi vill passa på att gå ut med en varning till alla som parkerar sina lastbilar på parkeringar och rastplatser längs med E4. Ett flertal bilister har hört av sig och berättat om att de har sett två män som betett sig suspekt. Detta har inträffat på samma platser som några lastbilar fått sina lastbilskapell sönderskurna. Behöver du köpa ett nytt lastbilskapell se fliptop.se. En annan man greps i full färd när han höll på att skära upp ett lastbilskapell på en annan lastbil.Det var en polis som såg honom då de hade spaning på platsen, berättar ett vakthavande befäl vid polisen. Tjuven greps klockan 04.34. Han är 27 år gammal och polisen tror att han kommer ifrån Stockholm. Mannen har förts till polishuset där han ska förhöras.

En lastbil som stod parkerad vid en mack utanför Södertälje blev natten mot onsdag utsatt för ett sönderskuret lastbilskapell. Någon har skurit upp ett mindre hål i släpets kapell och därefter gjorde förövaren ett hål i en kartong där varorna fanns. Inget har konstaterats stulet och inga vittnen finns i detta fall.

Det är alltså inte en god idé att lämna sin lastbil obevakad på rastplatser. Är ni ändå tvungna, be en annan åkare hålla koll, parkera där det är ljust, se till att vara rätt försäkrad och ha larm!

 

 

Fortfarande problem vid övergångsställen

Inspektionen missnöjd med säkerheten vid övergångsställen


Med den nu flera år gamla lagen om väjningsplikt vid obevakade övergångsställen följde att ansvaret för säkerheten delvis flyttades från den enskilde trafikanten till väghållaren, t ex kommunen eller Vägverket. Farliga övergångsställen skulle byggas om, hastighetssäkras eller tas bort. Hur kommunerna har lyckats varierar och nu vill Vägtrafikinspektionen att arbetat systematiseras bättre.

– Det är viktigt att man använder den kunskap och de erfarenheter som finns och att man arbetar systematiskt. Vårt mål är att följa upp och att stödja ett systematiskt arbetssätt och att bäst kunskap används, säger Torsten Bengtsson, arbetare på vägtrafikinspektionen. Men det är Vägverket och kommunerna som har ansvaret för att genomföra nödvändiga åtgärder.

– Vi kan förstå de svårigheter som finns när man ska höja säkerhetsstandarden på övergångsställen, särskilt på gator med mycket trafik. Men svårigheterna får inte bli en ursäkt för att man inte kan gå vidare och vidta effektiva åtgärder.

Fler skadas svårt vid övergångsställen
Vägtrafikinspektionen har bjudit in till diskussion med Vägverket, ett antal kommuner, NTF och Svenska kommunförbundet för att följa upp graden av systematik i arbetet samt för utbyte av erfarenhet och kunskap.
Hur man har lyckats öka säkerheten för gående varierar nämligen mellan olika väghållare. En del kommuner har lyckats bra. Göteborg är enligt inspektionen ett positivt exempel på en bra utveckling. Andra har lyckats sämre. Generellt har väghållarna genom olika åtgärder lyckats hålla antalet omkomna stången. Däremot har antalet svårt skadade ökat, vilket är allvarligt, menar inspektionen.