Entreprenadarbeten i Växjö kommer påbörjas inom kort.

Vissa småvägar har varit dåliga under en längre tid och det har nu bestämt att dessa ska fixas till. Det kommer pågå olika entreprenadarbeten runt Växjö en tid framöver men det är inga stora hinder i trafiken. Det rör sig om småvägar som kommer att jämnas till och grusas upp. För den som har en dålig väg på sin mark kan vi rekommendera att få den hyvlad och uppgrusad. Det finns en firma i Växjö som kan hjälpa till om du söker entreprenadarbeten i Växjö, liljegrens.nu.

För dig som inte vet vad entreprenadarbeten är så kommer några exempel på vad de arbetar med. Det kan vara allt från gräv- och planeringsarbeten, trädgårdsarbete, vägskötsel och snöröjning. Det är ofta att det görs vägar eller stora installationer inom vatten och avlopp, eller till exempel el.

Entreprenadarbetena kommer att pågå hela sommaren men det kommer inte vara speciellt märkbart. Inga vägar kommer att stängas av helt och det är heller inga vägar som är mycket trafikerade. Vi hoppas ni bilister kommer att visa hänsyn och förståelse för de som kommer arbeta längs vägarna i sommar. Sänk farten när ni kör förbi! Det händer fortfarande olyckor för att bilister inte är uppmärksamma och kör för fort vid vägarbeten. Inga sådana tråkigheter ska behöva hända. Det kommer vara skyltat och detta i god tid så det går inte att missa.

 

Boende på Gotland efter väg på vatten.

Till Gotland kommer man bara genom att åka båt eller flyga. Hur är det då med vägarna på Gotland? Vi åkte dit för att kolla och få lite fakta. Vi löste boende på ett galant sätt genom att förboka. Här kan du också boka boende på Gotland, hotellgute.se. Här kommer lite information om hur vägarna på Gotland sköts…

Trafikverket ansvarar för ca 150 mil av Gotlands vägar. Trafikverket är det verk som underhåller statens vägverk, det vill säga de stora vägarna som förbinder orterna i Sverige. Dessa kallas Europavägar, riksvägar och länsvägar. Det finns endast länsvägar på Gotland eftersom angränsande län saknas. I tätorterna sköts de stora vägnätet av Gotlands kommun. Trafikverket har hand om underhållet på en del större vägar som går igenom städer och tätort. Väg 148 är ett exempel på en sådan väg, det är Visbyleden som går genom Visby. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar. Övriga småvägar sköts av vägsamfällighetsföreningar eller privatpersoner.

Underhållet av vägarna delas in i två olika så kallade driftområden. Dessa kallas enkelt för Norra Gotland och Södra Gotland. På båda dessa områden finns det en entreprenör som ansvarar för underhållet.

Entreprenörerna sköter om vägar, sidoområden och rastplatser. Under sommaren måste sprickor och hål i vägbanan lagas och fyllas igen och en del akuta insatser kan behövas. vid översvämningar, ras eller storm kallas de in. Diken och vägtrummor kräver också tillsyn och underhåll, detta så att vattnet får fri väg och inte dämmer upp vägen. Entreprenörerna ser till att all vägutrustning fungerar, allt från vägmärken, kantstolpar till viltstängsel. Klottersanering och slåtter ingår också deras arbetsuppgift. Vägnätet inspekteras minst var fjortonde dag.

Det låter som om vägarna på Gotland är i gott skick! Vi har precis kommit fram till vårt boende och imorgon ska vi ut och titta på vägnätet.

Frisör från Göteborg krockade med svin.

Strax utanför Göteborg verkar det numera finnas gott om vildsvin? De har sakta etablerat sig på olika platser och framför allt i Småland gör de stor skada. Att krocka med ett vildsvin är som att köra på en stor stenbumling sade frisören från Göteborg efteråt. Han var lite skärrad och vågade inte gå ur bilen efter kollisionen. Det var troligen ett bra val eftersom vildsvin kan vara farliga och speciellt när de är skadade. Ett vildsvin är ganska stort och klumpigt och har en stor ragg på nacken. De kan också ha betar. I vilket fall som helst lär du veta vad du träffar på om du möter ett. Om håret reser sig på ditt huvud kan du boka tid hos frisör i Göteborg, salongoss.se. De kan se till att ditt hår blir normalt igen. Har du andra önskemål om ditt hår kan de lösa detta också.

Frisörens som krockade fick åka bärgningsbil hem eftersom bilen inte gick att framföra. Vad vildsvinet beträffar tog markägaren hand om detta. Det gäller alltså att se upp med vilda djur när man färdas längs våra vägar. De är som mest aktiva i skymning eller gryning och kan vara svåra att upptäcka innan det är försent.

 

Lastbilar ökar i antal på våra vägar

Våra bilar blir allt bränslesnålare och mer miljövänliga. Biltrafiken har de senaste åren i Sverige, minskat sitt totala koldioxidutsläpp. Lastbilarna har genomgått samma tekniska utveckling, det vill säga motorerna har blivit mer bränslesnåla och utsläppen från dem har sänkts. Ändå har det gemensamma utsläppet av koldioxid från lastbilar ökat med hela 35 procent under de senaste tio åren.
Anledningen tros vara att lastbilstrafiken på våra svenska vägar ständigt ökar, vilket förstör den positiva utvecklingen, som de effektivare motorerna och alternativa drivmedel tillfört. Gamla lastbilar eller de som blivit krockskadade kan man lämna in för demontering. Här är ett företag som tar hand om lastbilar, beglast.com.

Samtidigt som lastbilstrafiken ökar minskar godsmängderna. En anledning till att detta tros vara de allt större kraven på snabbare leveranser. Regeringens mål är att den svenska fordonsflottan år 2030, inte ska vara beroende av fossila bränslen. Bilarna kan vara på god väg att klara det målet men det ser alltså inte ut som om lastbilarna klarar av att nå dit. Vi hoppas att utvecklingen vänder och att målen kommer att nås men det krävs ändring i konsumenternas vanor. I slutänden är det ju vi som är bekväma och vill ha allt snabbare och snabbare. Det är inte hållbart om lastbilarna på vägarna ska minska.

Stödmurar rasade vid väg E53

Det var vid 17-tiden på torsdagen som flera stödmurar rasade  vid nedsänkningen av väg E53 förbi Mosshult.

Totalt handlar det om en cirka 70 meter lång sträcka av stödmurar som följer nedsänkningen E53 förbi Mosshult som av ännu okända skäl rasade ner mot vägbanan. Än så länge är det för tidigt att uttala sig om orsakerna till raset, men vår entreprenör Grävlis har redan inlett undersökningar. Tills vidare är allt arbete på sträckan stoppat.

– Det viktigaste är att ingen person kom till skada. I nuläget är det för tidigt att säga något om hur raset påverka bygget av nya E53 i Mosshult, men självklart kommer det innebära förändringar för de arbeten som var planerade att ske nu i höst säger en insatt projektchef.

Raset skedde vid Svansberget, en av två bergsskärningar som stödmurarna ska passera. Vid dessa två skärningar har Grävlis valt att förankra stödmuren på ett annat sätt jämfört med resten av sträckan. Här kan man läsa mer om stödmurar, betongpoolen.nu.

De största delen av stödmurarna är förankrad på ett traditionellt vis, och där ser vi inga risker för att muren ska kunna rasa. Självklart kommer dessa stödmurar att undersökas en extra gång, men i huvudsak kommer arbetet fokuseras på de två korta skärningarna vid Svansberget och Nosberget..

Mer information om vad som orsakat raset och hur det påverkar höstens övriga E53-arbeten i Mosshult kommer presenteras nästa vecka.

Angående Hyrbil

Vissa hyrbils företag erbjuder ett alternativ för att leverera en bil till ditt ursprungliga hotellet, och / eller att plocka upp i hotellet på din slutdestination. Detta alternativ kan erbjudas gratis som en del av en längre period av hyran (t.ex. 1 vecka och mer, som för budgeten i Portugal). I detta fall kommer en agent med en full uppsättning av papper, allt fylls i på plats och kanske inte behöver besöka hyra kontor alls. Den biluthyrningsföretag skulle ta ut en minimal expeditionsavgift, om bilen ska levereras till din plats. Andra hyrbil företag kan plocka upp dig i bilen, och ta dig tillbaka till biluthyrningsfirman för att fylla i pappersarbete. Detta beror främst så deras förare har ett sätt att komma tillbaka till den hyrbil kontor, i stället för att lämnas strandsatta på ett hotell utan bil.
Om ditt hotell har bara betalat parkering runt det, är det ditt ansvar att betala för parkering tid som krävs för en agent att förbereda papper med dig.
Hyres företag kräver alltid en mekanism för att få en deposition i händelse av skada , böter eller till och underlåtenhet att returnera en bil .Hyrbil Kalmar tvattcenter.com.
Många operatörer kräver att de har ett riktigt kreditkort som de kan göra anklagelser mot , ofta avvisa betalkort som kan ha de pengar tillbaka från dem . Vanligtvis ett tag kommer att placeras på ett kreditkort för en deposition belopp. Emellertid . i många fall innebära ett kort med utskjutande kortuppgifter text , dvs nummer , utgångsdatum , kortinnehavarens namn ( kort som Visa Classic eller Mastercard ) – till skillnad från Visa Electron eller Cirrus / Maestro .
Hyra med kontanter bara är ovanligt , och du bör kontrollera med biluthyraren att det är acceptabelt . Om tillåten det innebär att betala ett belopp i kontanter som en deposition ungefär lika med din maximala ansvar som kan vara många gånger kostnaden för hyran . Vissa uthyrningsfirmor kommer att acceptera betalning för hyra i kontanter , så länge det finns kreditkort för deposition .
Säkerheten insättning hålls vanligtvis inte fast i ditt kontrakt . Om att ha en del av ditt kreditkortsgränshålls kan påverka någon annan del av din semester planer , bör du kontrollera med uthyrningsfirman .
Se till att du vet:
vad man ska göra i händelse av olycka; uppdelning när du fortfarande kan köra; uppdelning om du kan inte
eventuella lokala detaljerna i trafikreglerna och konventioner
kontroller av bilen som skiljer mellan biltillverkare (bakre växel, sätesjustering, ljus, radio, öppna gas / bränsle tank, öppna trunk / boot, öppna huven / motorhuv, etc)
vilken typ av bränsle som rekommenderas, och hur den marknadsförs på resmålet (A98 vs A80, bensin i en dieselmotor – båda kan visa sig vara ett dyrt misstag)
kända problem för denna bilmodell, i denna hyrbil
Och innan du flyttar bilen, justera sätet och sedan alla speglar som mötte dina behov.
Ofta du kommer att förses med en fri körning karta över området.

Tänddelar till bilen

Den enklaste formen av gnisttändning är att med hjälp av en magnet. Motorn snurrar en magnet inne i en spole, eller, i de tidigare konstruktioner , en spole inuti en fast magnet och driver även en kontaktbrytare , brytning av strömmen och orsakar att spänningen ökas tillräckligt för att hoppa ett litet gap . Tändstiften är anslutna direkt från den magneto -utgång på tänddelarna. Tidiga generatorer hade en spole , med brytare ( tändstift ) inne i förbränningskammaren . I omkring 1902 , introducerade Bosch en dubbel – coil magneto , med ett fast tändstift och brytare utanför cylindern och tänddelarna . Generatorer används inte i moderna bilar , men eftersom de genererar sin egen el de finns ofta på kolvmotordrivnaflygplansmotorer och små motorer som de som finns i mopeder , gräsklippare, snöslungor , motorsågar, etc. där en batteribaseratelsystem inte är närvarande för någon kombination av nödvändighet , vikt , kostnad och tillförlitlighetsskäl.

Generatorer användes på den lilla motorns förfader , den stationära ” hit and miss ” motor som användes i början av nittonhundratalet , på äldre bensin eller destillat jordbrukstraktorer före batteri start och belysning blev vanligt , och på flygplanskolvmotorer. Magnetos användes i dessa motorer på grund av sin enkelhet och fristående operation var mer tillförlitlig , och eftersom generatorer vägde mindre än att ha ett batteri och dynamo eller generator . Du finner dina tänddelar hos startmotor.se.

Flygmotorer har oftast dubbla generatorer för att ge redundans i händelse av ett misslyckande , och för att öka effektiviteten genom att grundligt och snabbt bränna bränsleluftblandningenfrån båda sidorna mot mitten . Bröderna Wright använde en magneto uppfanns 1902 och byggd för dem 1903 av Dayton , Ohio uppfinnare , Vincent Groby Apple . Vissa äldre bilar hade både ett magnetsystem och ett batteri aktiveras systemet ( se nedan ) som körs samtidigt för att säkerställa korrekt tändning under alla förhållanden med begränsade prestanda varje systemet lämnades in i samband . Detta gav fördelarna med enkel start ( från batterisystemet) med tillförlitlig gnistbildning vid varvtal ( från magneter ) .

Hyra stuga i Åre och ta bilen med på isracing!

Om man har svårt att skiljas från sin bil på semestern kan man ta med den och hyra en stuga i Åre. Där finns det nämligen kurser i att köra på is! Sjön som man kan köra på ligger på hög höjd vid den norska gränsen. Den blir därför mycket kallare och får bra iskvalitet att köra bil på. De som håller i kursen har teoriundervisning och coachning. Det kan bli isande kallt väldigt fort här upp och du bör ta på dig flera lager med värmande kläder. Temperaturen kan bli upp emot minus 35 grader! Glöm inte handskar och varma skor! Det finns olika boenden under din vistelse men vad sägs om att bo i en helt ny och fräsch stuga eller lägenhet? Här kan du hyra stuga i Åre, lakelodgeare.com. De har det mesta och lite till. När du varit ute i kylan en hel dag kan det vara skönt att veta att de har bastu att värma sig i.

Isracing med egen bil kanske inte var vad du tänkt dig med din nya fina bil. Lugn, de har bilar som du kan köra. Kanske blir man så sugen på att fortsätta att köra rally på is. Isracing med bilar är Sveriges äldsta hastighetssport inom bilsporten. Den första tävlingen kördes redan 1905 på Mälarens is, i Södermanland. Varje vinter sedan 1958 ordnas ett svenskt mästerskap och det är därmed bilsportens äldsta SM, som fortfarande arrangeras varje år! Bilarna som körs är renodlade racingbilar och de körs i olika klasser. 

Visst låter det intressant? Ge det en chans om du är intresserad av motorsport och glöm inte hyra en stuga i Åre.

 

Bmw en historia i sig

BMW AG har sitt ursprung med tre andra tillverkande företag , Rapp Motorenwerke och Bayerische Flugzeugwerke ( BFW ) i Bayern , och Fahrzeugfabrik Eisenach i Thüringen . Flygmotortillverkaren Rapp Motorenwerke blev Bayerische Motorenwerke 1916 . Den motortillverkaren , som byggt egenutvecklade industrimotorer efter första världskriget , sedan köptes av ägaren till BFW som sedan fusione BFW till BMW och flyttade motorn arbetar på BFW lokaler . BFW motorcykel bisyssla hade förbättrats av BMW och blev en integrerad del av deras verksamhet .

BMW blev en biltillverkare 1929 då den köpte Fahrzeugfabrik Eisenach , som vid den tiden , byggde Austin Sevens på licens under Dixi marque . BMW: s team av ingenjörer successivt utvecklat sina bilar från små Seven – baserade bilar i sexcylindriga lyxbilar och , år 1936 , började produktionen av BMW 328 sportbil . Flygmotorer , motorcyklar och bilar skulle vara BMW: s huvudprodukter fram till andra världskriget . Under kriget mot de önskemål som dess chef Franz Josef Popp , BMW koncentrerade på flygmotorproduktion, med motorcyklar som en sidolinje och biltillverkningen stoppas helt och hållet. Hitta reservdelar till bmw Umeå på lindholmsbil.se.

Efter kriget BMW överlevde genom att göra grytor, pannor , och cyklar till 1948 , då den startas om motorcykelproduktion. Samtidigt föll BMW: s fabrik i Eisenach i den sovjetiska ockupationszonen och Sovjet startas tillverkning av pre -war BMW motorcyklar och bilar där. Detta fortsatte fram till 1955 , varefter de koncentrerade på bilar som bygger på pre -war DKW design . BMW började bygga bilar i Bayern 1952 med BMW 501 lyxsedan . Försäljningen av deras lyxiga salonger var för liten för att vara lönsam , så BMW kompletterat detta med att bygga Isettas under licens . Långsam försäljning av lyxbilar och små vinstmarginaler från micro orsakade BMW styrelsen att överväga att sälja verksamheten till Daimler – Benz . Men Herbert Quandt var övertygad om att köpa en aktiemajoritet i BMW och att investera i sin framtid .

Quandt investering , tillsammans med vinster från BMW 700 , lett till BMW Nya klass och BMW New Six . Dessa nya produkter , tillsammans med absorptionen av Hans Glas GmbH , gav BMW en säker grund för att expandera . BMW växte i styrka , så småningom förvärva Rover Group ( av vilka de flesta senare avyttrades ) , och tillstånd att bygga bilar för Rolls – Royce marque .

 

 

Lastbilskapell uppskuret av tjuvar!

Vi vill passa på att gå ut med en varning till alla som parkerar sina lastbilar på parkeringar och rastplatser längs med E4. Ett flertal bilister har hört av sig och berättat om att de har sett två män som betett sig suspekt. Detta har inträffat på samma platser som några lastbilar fått sina lastbilskapell sönderskurna. Behöver du köpa ett nytt lastbilskapell se fliptop.se. En annan man greps i full färd när han höll på att skära upp ett lastbilskapell på en annan lastbil.Det var en polis som såg honom då de hade spaning på platsen, berättar ett vakthavande befäl vid polisen. Tjuven greps klockan 04.34. Han är 27 år gammal och polisen tror att han kommer ifrån Stockholm. Mannen har förts till polishuset där han ska förhöras.

En lastbil som stod parkerad vid en mack utanför Södertälje blev natten mot onsdag utsatt för ett sönderskuret lastbilskapell. Någon har skurit upp ett mindre hål i släpets kapell och därefter gjorde förövaren ett hål i en kartong där varorna fanns. Inget har konstaterats stulet och inga vittnen finns i detta fall.

Det är alltså inte en god idé att lämna sin lastbil obevakad på rastplatser. Är ni ändå tvungna, be en annan åkare hålla koll, parkera där det är ljust, se till att vara rätt försäkrad och ha larm!