Vad händer på en bilskrot till exempel i Järna?

Var gör man av alla bilar som inte längre fungerar och inte längre hör hemma på våra vägar. Självklart lämnas de in för återvinning! Här kan du få information från en bilskrot i Järna, skrotfrag.se.

Det är praxis att ta bort och återanvända bildelar från obrukbara fordon, för att sedan säkert avyttra de delar av bilen som inte kan räddas. Detta utförs vid på bilskrotar och återvinningsföretag. Denna praxis förhindrar slöseri med användbara delar och material, och främjar miljövård genom att återanvända fordonskomponenter i stället för att göra sig av med dem i en deponi. Jag pratade själv med några från Järna om hur man bäst återvann en bil. De berättade flera olika intressanta saker…

Biltillverkning är den största industrin i världen. Som sådan, är det också den som genererar mest avfall. Detta avfall innebär en stor börda för deponier och i förlängningen även miljön. Industrin försöker mildra detta problem genom att återanvända de delar av bilen som fortfarande är funktionella. Så mycket som 76% av en genomsnittlig bils delar kan räddas – mer än något annat massproducerat komplext objekt.

Grabbarna från Järna berättade också att en miljöriktig bildemontering har i allmänhet olika faser. I det första steget, som kallas förbehandling, sker dränering av det mesta av alla vätskor, såsom olja, kylvätska och bränsle, för att hindra dem från att läcka ut när fordonet bärgast ut på bilskroten och sipprar ut i grundvattnet. Bensintank, batteri och däck tas också bort.

Dessa vätskor återanvänds i ett annat fordon, säljs eller transporteras till en återvinningsanläggning. Batteriet kan också säljas vidare eller återvinnas. Bensintankar som blivit dränerade, kan återvinnas som metallskrot. Däck kan återanvändas i en mängd olika sätt – de kan regummeras om eller brännas för att skapa energi vid licensierade anläggningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *