Archives juni 2014

Entreprenadarbeten i Växjö kommer påbörjas inom kort.

Vissa småvägar har varit dåliga under en längre tid och det har nu bestämt att dessa ska fixas till. Det kommer pågå olika entreprenadarbeten runt Växjö en tid framöver men det är inga stora hinder i trafiken. Det rör sig om småvägar som kommer att jämnas till och grusas upp. För den som har en dålig väg på sin mark kan vi rekommendera att få den hyvlad och uppgrusad. Det finns en firma i Växjö som kan hjälpa till om du söker entreprenadarbeten i Växjö, liljegrens.nu.

För dig som inte vet vad entreprenadarbeten är så kommer några exempel på vad de arbetar med. Det kan vara allt från gräv- och planeringsarbeten, trädgårdsarbete, vägskötsel och snöröjning. Det är ofta att det görs vägar eller stora installationer inom vatten och avlopp, eller till exempel el.

Entreprenadarbetena kommer att pågå hela sommaren men det kommer inte vara speciellt märkbart. Inga vägar kommer att stängas av helt och det är heller inga vägar som är mycket trafikerade. Vi hoppas ni bilister kommer att visa hänsyn och förståelse för de som kommer arbeta längs vägarna i sommar. Sänk farten när ni kör förbi! Det händer fortfarande olyckor för att bilister inte är uppmärksamma och kör för fort vid vägarbeten. Inga sådana tråkigheter ska behöva hända. Det kommer vara skyltat och detta i god tid så det går inte att missa.

 


Frisör från Göteborg krockade med svin.

Strax utanför Göteborg verkar det numera finnas gott om vildsvin? De har sakta etablerat sig på olika platser och framför allt i Småland gör de stor skada. Att krocka med ett vildsvin är som att köra på en stor stenbumling sade frisören från Göteborg efteråt. Han var lite skärrad och vågade inte gå ur bilen efter kollisionen. Det var troligen ett bra val eftersom vildsvin kan vara farliga och speciellt när de är skadade. Ett vildsvin är ganska stort och klumpigt och har en stor ragg på nacken. De kan också ha betar. I vilket fall som helst lär du veta vad du träffar på om du möter ett. Om håret reser sig på ditt huvud kan du boka tid hos frisör i Göteborg, salongoss.se. De kan se till att ditt hår blir normalt igen. Har du andra önskemål om ditt hår kan de lösa detta också.

Frisörens som krockade fick åka bärgningsbil hem eftersom bilen inte gick att framföra. Vad vildsvinet beträffar tog markägaren hand om detta. Det gäller alltså att se upp med vilda djur när man färdas längs våra vägar. De är som mest aktiva i skymning eller gryning och kan vara svåra att upptäcka innan det är försent.

 


Lastbilar ökar i antal på våra vägar

Våra bilar blir allt bränslesnålare och mer miljövänliga. Biltrafiken har de senaste åren i Sverige, minskat sitt totala koldioxidutsläpp. Lastbilarna har genomgått samma tekniska utveckling, det vill säga motorerna har blivit mer bränslesnåla och utsläppen från dem har sänkts. Ändå har det gemensamma utsläppet av koldioxid från lastbilar ökat med hela 35 procent under de senaste tio åren.
Anledningen tros vara att lastbilstrafiken på våra svenska vägar ständigt ökar, vilket förstör den positiva utvecklingen, som de effektivare motorerna och alternativa drivmedel tillfört. Gamla lastbilar eller de som blivit krockskadade kan man lämna in för demontering. Här är ett företag som tar hand om lastbilar, beglast.com.

Samtidigt som lastbilstrafiken ökar minskar godsmängderna. En anledning till att detta tros vara de allt större kraven på snabbare leveranser. Regeringens mål är att den svenska fordonsflottan år 2030, inte ska vara beroende av fossila bränslen. Bilarna kan vara på god väg att klara det målet men det ser alltså inte ut som om lastbilarna klarar av att nå dit. Vi hoppas att utvecklingen vänder och att målen kommer att nås men det krävs ändring i konsumenternas vanor. I slutänden är det ju vi som är bekväma och vill ha allt snabbare och snabbare. Det är inte hållbart om lastbilarna på vägarna ska minska.